La Junta

A partir de les baixes que s’han donat a final del 2022, la nova Junta directiva queda formada com segueix: JUNTA DIRECTIVA 2023 FRANCESC ESTEVE TOMÀSPresident.Núm de soci 700 ANNA …