A partir de les baixes que s’han donat a final del 2022, la nova Junta directiva queda formada com segueix:

JUNTA DIRECTIVA 2023


FRANCESC ESTEVE TOMÀS
President.
Núm de soci 700

ANNA FLO ESTEVE
Vocal.
Núm de sòcia 49

ROSER PARETS PUIGGALÍ
Vocal.
Núm de sòcia 610

IVETTE CUCURELL PALOMAS
Secretària.
Núm de sòcia 208

ANTÒNIO JABALERA JIMÉNEZ
Vocal.

Núm de soci 21

ANTÒNIO GALLARDO FERNÁNDEZ
Vocal.
Núm de soci 3

GERARD FEIXÓ CARCASSONA
Tresorer.
Núm de soci 189

FRANCESC MILLARET LORÈS
Vocal.

Núm de soci 200

ARACEL·LI ARTISÓ AGUADO
Vocal.

Núm de sòcia 746


JUNTA DIRECTIVA 2020-2022


JORDI FRANCH PONS
President.
Núm de soci 308

IVETTE CUCURELL PALOMAS
Secretària.
Núm de sòcia 208

ANNA FLO ESTEVE
Vocal.
Núm de sòcia 49

TONI CAROL SAUMELL
Vocal.

Núm de soci 285

FRANCESC ESTEVE TOMÀS
Vicepresident.

Núm de soci 700

ANTÒNIO JABALERA JIMÉNEZ
Vocal.

Núm de soci 21

ROSER PARETS PUIGGALÍ
Vocal.
Núm de sòcia 610

ARACEL·LI ARTISÓ AGUADO
Vocal.

Núm de sòcia 746

GERARD FEIXÓ CARCASSONA
Tresorer.
Núm de soci 189

FRANCESC MILLARET LORÈS
Vocal.

Núm de soci 200

ANTÒNIO GALLARDO FERNÁNDEZ
Vocal.
Núm de soci 3