Preservar la història perquè perduri…

Treballem pel futur de l’entitat

L’any 2019 ens vam aventurar en un projecte ambiciós: rehabilitar el conjunt de la Sala-teatre per adequar tot l’espai i els seus elements a la normativa vigent.

En aquest procés, hem seguit un principi molt clar: respectar tant com es pugui la imatge, els elements estructurals i els materials originals de l’edifici.

Amb aquesta premisa, hem volgut garantir que la seguretat i la fidelitat als elements propis del nostre edifici es mantinguin durant tot aquest procés.

Aquí en podeu veure algunes de les imatges