Imatges antigues

Si teniu imatges antigues i les voleu compartir amb nosaltres o si teniu informacions que ens puguin enriquir el nostre contingut, us adrecem a escriure’ns a casal.hostalets@gmail.com

Un viatge en el temps cap a instants del passat de l’entitat i el poble.

Festes de Carnestoltes al Casal