18+1 Un jovent que camina

Aquest dissabte na Sara Montesinos i en Martí Albesa, impulsors de l’Agència
Talaia, ens van apropar la realitat dels i de les joves no acompanyats a Catalunya.
A través de la sèrie documental 18 + 1 Un jovent que camina vam tenir l’oportunitat
de conèixer aquesta realitat explicada pels/per les propis/es joves. Com ha estat el
viatge fins arribar a aquí? Com és la vida fins als 18 anys? I després, tenen
oportunitats per a emancipar-se? Quines traves es troben? Com viuen l’augment
dels discursos racistes? Quins són els seus somnis?
El documental va ser un bon punt de partida per a obrir un espai de col·loqui i
debat on van sorgir reflexions, preguntes, aportacions que ens van fer pensar i
qüestionar el paper de les institucions i el de la nostra societat.
Al públic hi vam tenir també els joves que, des de fa algunes setmanes, viuen a Can
Gras. Va ser un primer contacte enriquidor que, desitgem, tingui continuïtat.

Es poden veure els 10 capítols de la sèrie documental a:
https://agenciatalaia.com/projectes/181/