Assemblea General Ordinària 2023 – Federació d’Ateneus

25 març – Federació d’Ateneus

Participació a l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Ateneus

Des de la Federació d’Ateneus ens han convocat a l’Assemblea General Ordinària 2023, el màxim òrgan de decisió de la FAC que es reuneix una vegada l’any, i compta amb la participació de representants de tots els ateneus federats per opinar i decidir com ha de ser la Federació que volem de cara al futur.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  2. Informe del president i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2022
  3. Informe de les delegacions territorials
  4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2022
  5. Projecte per a l’any 2023
  6. Pressupost per a l’any 2023, i aprovació, si s’escau
  7. Precs i preguntes
  8. Eleccions a junta directiva

En la memòria de la FAC 2022, s’indica que dintre de la Comissió de la producció anual de la XTAC del 2022, el portaveu Francesc Esteve va ser un dels participants en escollir la producció pròpia de la FAC que s’estrenarà als Hostalets de Pierola el próxim 1 d’abril “Un concert a la Casa Blanca”,

El próxim 17 de març, el Casal Català dels Hostalets de Pierola es realitzarà la reunió de la Delegació Territorial DT Penedès (Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf) per definir projectes a treballar conjuntament, informar-se i formar-se sobre els projectes i serveis de la FAC i debatre temes d’interès.