Actualitza les teves dades de soci

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t'informem del següent: El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Associació Casal Català (G58180506), amb seu a Carrer Isidre Vallés, 30 Els Hostalets de Pierola, 30, 08781, Barcelona, telèfon 937712080 i correu electrònic casal.hostalets@gmail.com En nom del Casal Català tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Tens dret a obtenir confirmació sobre si el Casal Casal estem tractant les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.


Sobre la Política de privacitat de dades del Casal Català dels Hostalets de Pierola.